Hlavní strana

mlouváme se, ale naše stránky jsou zatím ve výstavbě.

Sledujte nás zatím na našich Facebook stránkách:

áš soubor můžete kontaktovat na této emailové adrese: regiicaroliregis@gmail.com

Jiří Malina, vedoucí skupiny

Soubor starého tance Regii Caroli regis
Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích
Vyšehradská 49/320
128 00 Praha 2 - Nové Město